I 1978 udbygges Bække Skole

Man havde nu også behov for en ekstra  gymnastiksal, men en kreds af borgere og lærere foreslog at man i stedet byggede en idrætshal. Byrådet var imod, men indvilgede, da der blev indsamlet et stort kontant beløb og lovet frivillig arbejdskraft til byggeriet. Kommunen skulle så kun betale, hvad en gymnastiksal ville koste. Under navnet "Hærvejshallen" blev indvielsen afholdt d. 7. juni 1974.

2. etape fuldførtes i 1978 og omfattede 4 klasselokaler, et nyt fysiklokale, et biologilokale og et stort mødelokale med tilhørende scene samt et opholdsområde med et lille tekøkken.

I midten af halvfjerdserne toppede elevtallet, så der da var 520 elever udover børnehaveklassen. I dag er elevtallet 350 med børnehaveklassen.

I firserne begyndte elevtallet at dale drastisk, så man pludselig kunne undvære nogle klasselokaler. Da lokalerne i sydfløjen var små, lagde man dem, i løbet af nogle år,  sammen to og to. Også i nordfløjen lagde man to lokaler sammen, så man fik et dejligt musiklokale. Endvidere blev klasselokalet ved siden af lærerværelset inddraget til et studieværelse for lærerne.

Ud over dette er der ikke sket større ændringer på skolens lokaleplan i perioden op til i dag, men nu har man igen pladsmangel, så en udvidelse af skolen vil nok komme i den nærmeste fremtid.

Afsnittet om skolens historie er forfattet af forhenværende skoleinspektør Poul Nielsen.

Tilbage til Bække Skoles historie