I 1973 udbygges Bække Skole

Manipuleret
fotoI 1970 fik man så kommunesammenlægningen og Bække blev en del af Vejen kommune. Det startede en varm debat om, hvor den 3. overbygningsskole i kommunen skulle ligge. Man kæmpede bravt i Gesten for at få realafdelingen og 8.  10. klasserne til byen, men Bække løb af med sejren både fordi man ville tilgodese den nordlige del af kommunen og fordi der i forvejen var en overbygning her. Altså skulle eleverne fra Gesten og Læborg nu flyttes til overbygningen i Bække. Trods en del modvilje i starten endte det med, at stort set alle blev tilfredse med ordningen.

Dette medførte igen lokalemangel og arkitekterne Holm og Andersen fra Kolding gik i gang med forslag til viderudvikling af skolen. Inden da, havde man ved Valdemar Andersens pensionering indrettet hans lejlighed til specialundervisningslokaler.

1. etape af udvidelsen blev blev taget i brug i 1973 og omfattede en udvidelse af biblioteket og derudover to klasselokaler, et stort lærerværelse med tilhørende køkken og to kontorer.

Tilbage til Bække Skoles historie