I 1962 udbygges Bække Skole

Manipuleret
foto

Dette betød, at man igen havde pladsmangel og en ny udvidelse blev nødvendig. Denne blev taget i brug i 1962 og bestod af en fløj indeholdende 6 klasseværelser og et  grupperum. I kælderen indrettedes et lægeværelse og to små lokaler, som siden blev lagt sammen til et lokale. som fungerer som håndarbejdslokale. Mellem de to fløje blev der i den vestlige ende indrettet et cykel- og læskur. Dette blev i 1969 indrettet til skolebibliotek og et klasselokale.

Det blev en stor begivenhed, da det første hold realister blev fejret ved translokationen i 1963.

Tilbage til Bække Skoles historie