I 1958 udbygges Bække Skole

Manipuleret
foto

Derefter gik der nogle år før 2. etape af udvidelsen fandt sted, men i 1958 kunne man tage gymnastiksal, et sløjdlokale og et fysiklokale, et ungdomslokale og bibliotek, endnu et klasselokale, et kontor og et større lærerværelse i brug.

Efter mange diskussioner og forhandlinger om udbygning af skolerne i Veerst, Thorsted, Kragelund og Asbo enedes man om, trods protester fra beboerne i disse skoledistrikter, at sende eleverne fra 4.- 7. årgang til Bække og bevare de små skoler som forskoler for 1. - 3. årgang. Det betød en betydelig forøgelse af elevtallet i Bække, som så igen fik mangel på lokaler. Førstelærerne fra Thorsted og Kragelund, Poul Nielsen og Christian Jensen flyttede med til Bække, mens førstelærerne fra Veerst og Asbo, Ulriksen og Amtoft gik på ventepenge. Fra 1. august 1959 var Bække skole centralskole for hele Veerst-Bække kommune.

I 1954 og 1955 ansattes 2 lærerpar og ved indlemelsen af eleverne fra forskolerne i 59 endnu 2 lærere. Skolen havde nu 2 spor fra 1. - 7. klasse og var så stor, at man mente det var på sin plads at søge om at få en købstadsordning. Samtidig var det et stort ønske blandt forældre og lærere at få en overbygning på skolen, så eleverne kunne tage en realeksamen herfra. Hidtil skulle eleverne fra Bække tage til Kolding eller Grindsted for at få en sådan. Dette gav dybe panderynker i sognerådet, for man tvivlede på at lærerne var dygtige nok. Man søgte alligevel skoledirektionen i Ribe og fik grønt lys. Skolen ændrede så navn til Bække Folke- og Realskole, og fra 1960 blev førstelærer Isak kaldet til skoleinspektør, og i 1961 blev Poul Nielsen kaldet til viceskoleinspektør.

Tilbage til Bække Skoles historie