I 1918 udbygges Bække Skole

Manipuleret
foto

Men skolen blev hurtigt for lille, og i 1918 byggede man så en skolestue og en lærerindelejlighed i en bygning ved siden af den eksisterende skole, og her flyttede så frk. Mikkelsen ind og boede her til hun blev pensioneret. Lærerindelejligheden blev nu til andenlærerbolig, og her flyttede Rasmus Hansen ind og boede her fra 1919 til 1925. Han blev efterfulgt af Birger Marius Balle fra 1926 til 1933, og efter ham kom Valdemar Andersen fra 1934 til 1971.

Om Valdemar Andersen skriver Chr. Jensen: "Udover at være lærer var Valdemar Andersen en meget anerkendt historiker, ikke alene som lokalhistoriker, men hans bog "Alheden", som handler om kartoffeltyskernes historie i Danmark, har høstet stor anerkendelse i bibliotekskredse. - Desuden var Valdemar Andersen en habil maler, især med historiske motiver. På østgavlen i forsamlingshusets store sal malede han Saxo's beretning om Harald Blåtands transport af en stor sten til Jelling, en sten, der i dag relaterer til "Hamborggårdstenen". "om en kuriøsitet kan nævnes at han i sit havehus havde et laboratorium, hvor han fremstillede et papirrensningsmiddel, der hed "Papyren".

Fra 1918 til 1952 skete der ikke nogen udvidelse af skolen, den fortsatte til 1950 med en førstelærer, en andenlærer og en lærerinde. I 1950 ansattes endnu en lærerinde.

Tilbage til Bække Skoles historie