I 1901 bygges Bække Skole

Da Veerst-Bække sogneråd i 1901 besluttede sig for at bygge skoler, må det have rykket slemt i kommunekassen, for man byggede hele 4 skoler samme år. Bække skole var den største, for her var flest elever, men man byggede også skoler i Thorsted, Kragelund og Asbo

Bække skole blev flyttet fra Nørregade 6, hvor den havde ligget siden 1742. Den blev på grund af bygningens ringe tilstand og omfang ombygget i 1843. I 1901 flyttede skolen til dens nuværende adresse, Skolegade 3, og den rummede 2 klasselokaler, en førstelærerbolig og en lærerindelejlighed på loftet. Byggesummen beløb sig til 9.354 kr.

Førstelærer var Laurids Nielsen Lundgaard. og man ansatte Anne Kirstine Frederiksen som lærerinde. I 1906 afløstes førstelærer Lundgaard af Jens Dige, som var skolens førstelærer indtil 1945. Samtidig afløstes Anna Kirstine Frederiksen af lærerinde Kristiane Jørgine Mikkelsen, som virkede ved skolen til hun blev pensioneret i 1949.

Jens Dige var en dygtig lærer og administrator. Han blev i 1935 amtsskolekonsulent og var i mange år sognerådsmedlem og amtsrådsmedlem ligesom han var opstillet som kandidat til både folketinget og landstinget. Endvidere beklædte han en mængde tillidsposter. Han var formand for Malt Herreds Lærerkreds, næstformand, kirkeværge og kasserer i menighedsrådet og i bestyrelsen for stort set alle foreninger i området.

Fra 1945 til 1949 beklædte Niels Sørensen Toft førstelærerembedet. Også han udmærkede sig ved sin dygtighed og specielt sangundervisningen var hans speciale.


Tilbage til Bække Skoles historie