Bevar overbygningen på Bække Skole

det er der både god kvalitet i og god økonomi i

 

En kort skildring af den kamp, der fandt sted fra oktober 2010 til 8. februar 2011

 

Efter sommerferien 2010 modtog Bække Skole også de overbygningselever fra Gesten og Læborg, som skulle gå i 7. klasse. Bække Skole havde på den måde nu en stor overbygning på over 150 elever. En ny og spændende opgave, som skolen glædede sig til at tage fat på.

 

Det var derfor en meget stor overraskelse, at Vejen Byråd i deres forslag til ny skolestruktur Helhedsplan 2011 –2015 foreslog Bække Skoles overbygning nedlagt fra august 2013.

 

Skolebestyrelsen og en gruppe af aktive borgere i Bække Skoles skoledistrikt dannede en aktionsgruppe, der sammen med mange andre borgere i lokalområdet, i de næste mange måneder udførte et kolossalt stykke arbejde for at bevare overbygningen ved Bække Skole. Et arbejde, som vil blive husket i mange år og ganske givet indtage en central plads i skolens historie. Der blev oprettet Facebooksider, produceret mange og meget kvalificerede læserbreve til avisen, til avisens netsites og til lokalradioen. De lokale politikere blev indbudt til dialogmøder. Store plakater blev sat op ved indfaldsvejene til Bække. Man kunne købe støtte T-shirts. Alle Byråds og udvalgsmøder blev fulgt nøje. Aktionsgruppen og dens støtter var ganske simpelt fysisk tilsted i ført bannere og T-shirts.

Alle forældre blev opfordret til at fortælle om: Hvorfor de gerne ville bevare overbygningen på Bække Skole.

 

8. december 2010 var der et stort borgermøde i Hærvejshallen, hvor politikere fra Udvalget for unge og børn og borgmesteren var til stede. Aktionsgruppen havde sørget for, at hele byen var oplyst af levende lys og at der kort før mødets start var et fakkeloptog. Hærvejshallen var omdannet til en stor plakatsøjle med budskaber om at bevare overbygningen på Bække skole. På mødet blev der fremført en fantastisk mangfoldighed af gode argumenter for at bevare overbygningen på Bække Skole. Resultatet af en stor underskriftsindsamling blev afleveret til borgmesteren

 

Ved høringsfasens udløb var der alene omkring bevarelsen af overbygningen på Bække Skole indkommet mindst 18 høringssvar. Bække Skole er meget glade for den opbakning, som disse høringssvar er udtryk for. Skolebestyrelsen ved Bække Skole havde lavet et meget omfattende materiale med høringssvar og bilag. Bække Skoles MED udvalg et mindre.

 

Indsatsen for at bevare overbygningen på Bække Skole gav resultat den 8. februar 2011 besluttede byrådet en ny skolestruktur. Skolestrukturen bevarer overbygningen ved Bække Skole, desværre mister vi eleverne fra Læborg.

 

Byrådets nye beslutning syntes aktionsudvalget burde fejres, derfor var flagene hejst i Bække den 9. februar og aktionsudvalget kom forbi Bække Skole  for sammen med de ansatte og eleverne at fejre, at man med sammenhold og arbejdsraseri have fået ændre beslutningen. Eleverne på Bække Skole kvitterede med en lille sang.

Bevar overbygningen på Bække Skole

Tak til alle der var med