Den gamle bygning rives ned september 2007

Nedrivningen

Efter en lang " kamp" mellem Bække Skole og Byrådet og efter flere borgerhenvendelser til Vejen Kommune går nedrivningen af bygningen endelig i gang august 2007, der er nu gået 3½ år siden bygningen blev taget ud af drift.
Først i september er nedrivningen  tilendebragt.