Den gamle bygning tages ud af drift

   1. januar 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en flerårig " kamp" mellem Bække Skole og Byrådet tages den bygning, som har tjent Bække Skole gennem mere  end 100 år "ud af drift ", som det formuleredes fra Byrådet den 1. januar 2005. En beslutning som absolut ikke modtages med glæde på Bække Skole. Vi havde kalkuleret med klasselokalerne i bygningen i den fortsatte drift af skolen, men Byrådet tvinger afgørelsen igennem for at opnå en årlig driftbesparelse. Beslutningen har store følgeudgifter for Bække Skole, således løber udgifterne til nødvendig nyindretning af IT- installationer alene op i langt over 100000 kroner. Byrådet har ikke afsat midler til at fjerne den gamle bygning  - så den står der som et slags spøgelse, der dagligt påminder os om tidernes ugunst.  Nedrivning august 2007