Bække Skoles historie

Et lille forsøg på at beskrive Bække Skoles historie 

Den første skole i Bække.   Skolegade 3  -1901  Skolegade 3  -1918  Skolegade 3 -1952   Skolegade 3 -1958  Skolegade 3 -1962

 

 

Skolegade 3 -1973  Skolegade 3 -1978    Nybyggeri 2002   2005 Bygning tages ud af drift   2007 nedrivning  2009 indvielse af multibane        

2010/2011 Kamp for at bevare overbygningen

Siden bygger i stor udstrækning på ”Bække Skoles jubilæumskrift 2001” udgivet i anledning af Bække Skoles 100 år jubilæum

(Skriftet kan købes billigt ved henvendelse til skolen)

 

Før 1742 var der ingen egentlig skolegang.
Degnen samlede 1/2 time før gudstjenesten egnens børn og unge i kirkens våbenhus og her læste han op af Luthers Katekismus og lod dem gentage det oplæste til de kunne det udenad. At læse og skrive og regne mente man ikke var nødvendigt, man havde jo altid klaret sig uden. Dog var der enkelte som lejede en privatlærer til at undervise i disse fag.