Børn i andre lande

Udarbejdet af elever fra 5.a og 5.b på Bække skole

Formålet med projektet var:        

· At eleverne udvikler deres evne til at kunne finde relevante informationer i bøger, i film og på nettet

· At de tilegner sig ny viden og bliver i stand til at vurdere disse informationer efter aktualitet

· At eleverne får indsigt i, hvordan de skal skrive en rapport med den rigtige opbygning

· At eleverne lærer at opbygge en hjemmeside og får indsigt i formidlingsmulighederne inden for

             webdesign

· At eleverne udvikler deres sociale kompetencer og bliver bevidste om, hvordan man bedst bruger gruppens ressourcer

 

 

 

 

Bhutan

Bolivia

Egypten

Ghana