Afrikas historie

Savanner

Savannen ligger i tropiske og subtropiske områder. Der vokser oftest enkeltstående buske og træer på savannen. Er der mange træer kalder man det for en skovsavanne. I Afrika er der meget savanne faktisk dækker savannen næsten halvdelen af Afrika men der er også store savanner i Australien Sydamerika og Indien.

En savanne findes kun hvor der er varmt og stor nedbør.

Men det er ikke lige meget hvornår det regner. Det må kun regne en del af året og bagefter skal der komme en periode med tørke. Hvis regnen blev fordelt på hele året vil der blive skov og ikke savanne.

Det er også vigtigt at der er de rigtige jordbundsforhold. På savanner er jordbunden næringsfattig og det gør at græsset har lettere ved at overleve end træer.

Nogle steder er savannen opstået ved at mennesker har fældet en skov for at opdyrke jorden. Når de så har opgivet jorden igen er næringsstofferne brugt op så træer og buske ikke kan vokse der længere hvorefter der kommer en savanne.

Der er tit brand på savannen i tørtiden men det betyder ikke noget for planterne. Selvom græsset brænder overlever det da der er næring i rødderne som sidder under jorden. Når der så kommer regn efter en brand spirer græsset igen.

Træerne kan også klare en brand. Barken er meget modstandsdygtig

som en paraply. Nogle steder findes baobabtræe og har en meget tyk stamme. I den tykke stamme er der store celler som er fyldt med vand.