Menneskeliv i Arika

Der er 900 millioner mennesker der er mange familier. De er maget fattige mennesker de bor i lerhytter vis man er heldig har man

 

 

 

 

 

 

 

 et hus. Der er nogle steder der er affald  på gaderne. Børn er meget tynde de har det ikke så godt.